EVERYDAY : 10.00 AM -22.00 PM

ยกทัพสินค้าคุณภาพดีฝีมือคนไทยในโครงการ Chatuchak Products ครั้งแรก!!

Happening

เข้าศูนย์การค้าปลีกแห่งใหม่ ใจกลางราชประสงค์ “เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก”

ศูนย์การค้าปลีกแห่งใหม่ใจกลางราชประสงค์ “เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก” เปิดโซน Chatuchak Products ที่รวบรวมสินค้าดี ฝีมือคนไทยกว่า 100 ร้านค้า

ไฮไลท์! ในโครงการ Chatuchak Products ครั้งแรก! ณ ศูนย์การค้าปลีก แห่งใหม่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โลเคชั่นใจกลางราชประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของศูนย์การค้าฯ คือการพัฒนาตลาดยุคใหม่ของไทย ในการรวมความเป็นตลาดทุกรูปแบบทุกประสบการณ์ของคนกรุง ผสานการนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของตลาดชื่อดังในเมืองหลวง เช่นการจัดโซนตลาด “Chatuchak Products” มาไว้ที่ศูนย์การค้าปลีกแห่งใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยและต่างชาติ ที่ชื่นชอบสินค้าคุณภาพดีฝีมือคนไทย

The market Bangkok

HAPPENING